Monday, October 15, 2007

Ξέρασε η γη τα σπλάχνα της και πήδησαν δαιμόνοι...


BLOG ACTION DAY

Τι είναι περιβάλλον?

Πόσοι ορισμοί της έννοιας «περιβάλλον» δεν έχουν δοθεί,
όλα αυτά τα χρόνια, ανάλογα με την ιδεολογία, τη μόρφωση,
τον τρόπο ζωής, την ευαισθησία, την εργασία, την κοινωνική
ομάδα, το οικονομικό επίπεδο, το φύλο, την ηλικία,
τις πολιτικές πεποιθήσεις κλπ !

Πόσες φράσεις δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, χωρίς στην ουσία,
να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνουν!

“Μόλυνση περιβάλλοντος”, “Ρύπανση οικοσυστήματος”,
“Οικολογική καταστροφή”, “Αναβάθμιση πανίδας”,
“Προστασία του οικοσυστήματος”, “Επικίνδυνα απόβλητα”,
“Τοξικές ουσίες”…

Αν ξεκινήσουμε με τη βεβαιότητα ότι δεν μπορεί να υπάρξει
φυσικό περιβάλλον χωρίς την παρέμβαση του κοινωνικού –
οικονομικού – πολιτισμικού παράγοντα, τότε ο ορισμός
του περιβάλλοντος έρχεται εύκολα στο μυαλό μας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ είναι το

«σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων
και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και
επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα
της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και
πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες»
Νόμος 1650/86

Η μονοδιάστατη έννοια της ανάπτυξης:
«η ανάπτυξη μετράται με τον αριθμό των καμινάδων»
δεν ισχύει πια.

Όπως επίσης και η γραμμική προσέγγιση:
«οι φυσικοί πόροι δεν εξαντλώνται ποτέ»
Εξαντλώνται και πολύ γρήγορα μάλιστα.

Ετσι λοιπόν φθάνουμε σε νέες προσεγγίσεις, αυτές της
Αειφόρου ή Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development),
με τον παρακάτω γνωστό αλλά ασαφή ορισμό.

Είναι η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας
γενεάς, χωρίς να μειώνει τις δυνατότητες των μελλοντικών
γενεών να καλύψουν τις δικές τους.

Και τώρα τι είναι απόβλητα?


Είναι κάθε ποσότητα ρύπων (ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας
ή άλλων μορφών ενέργειας) σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση
ή αντικειμένων από τα οποία ο κάτοχός τους θέλει ή πρέπει ή
υποχρεούται να απαλλαγεί, εφόσον είναι δυνατό να
προκαλέσουν ρύπανση.

Σήμερα η διαχείριση των αποβλήτων είναι παγκοσμίως ένα από
τα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, ιδιαίτερα στις
αναπτυγμένες οικονομικά κοινωνίες.

Στη χώρα μας, μόλις πρόσφατα δημιουργήθηκε ένα νομοθετικό
πλαίσιο και ξεκίνησε ο σχεδιασμός για την υλοποίηση ενός
ολοκληρωμένου και σύγχρονου προγράμματος αντιμετώπισης
σε εθνικό επίπεδο που μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα
και να παρακολουθεί διαχρονικά τις τάσεις και τις εξελίξεις όπως
αυτές διαμορφώνονται.

Η ερώτηση είναι

Θα εφαρμοσθεί το νομοθετικό πλαίσιο και πώς?

Αν σκεφτούμε ότι σήμερα στην Ελλάδα παράγονται κάθε χρόνο
πάνω από 4 εκατομμύρια τόνοι οικιακών απορριμμάτων,
περισσότεροι από 450 χιλιάδες τόνοι επικίνδυνων βιομηχανικών
αποβλήτων και σχεδόν 20 χιλιάδες τόνοι μολυσματικών
νοσοκομειακών αποβλήτων, τότε ο όρος «διαχείριση»
έρχεται απειλητικά στο μυαλό μας.

Τι είναι διαχείριση των αποβλήτων?

Ο όρος διαχείριση αποβλήτων εμπεριέχει τις τεχνικές διαδικασίες
και μεθόδους οι οποίες σχετίζονται με τη συλλογή, την προσωρινή
αποθήκευση, την ανάκτηση των χρήσιμων υλικών από αυτά,
και την τελική διάθεσή τους σε κατάλληλα επιλεγμένους
υγειονομικούς χώρους. Οι διαδικασίες και μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι αποδεκτές από τεχνικής,
κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής πλευράς.

Ο σκοπός της διαχείρισης των αποβλήτων είναι:

Να προστατεύσει τους ανθρώπους που χειρίζονται τα στοιχεία
των αποβλήτων από τον τυχαίο τραυματισμό,
Να αποτρέψει τη διάδοση της μόλυνσης στους εργαζόμενους
που τα χειρίζονται,
Να αποτρέψει τη διάδοση της μόλυνσης στην τοπική κοινότητα,
Να διατηρήσει τη δημόσια υγεία,
Να διαφυλαχθεί η σωστή διαχείριση των επικίνδυνων υλικών
(τοξικές, χημικές και ραδιενεργές ουσίες).

Και σε τι άξονες θα γίνει αυτό?

Μπορώ να σκεφτώ κάποιους απλούς τρόπους

Αρχή της προφύλαξης – Μείωση της ποσότητας των
απορριμμάτων,
Επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών,
Ανακύκλωση,
Υιοθέτηση κινήτρων πάνω στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

Και τόσες άλλες δράσεις
Και τόσες άλλες σκέψεις
Και τόσες άλλες ευαισθησίες…

Αυτά σαν εισαγωγή

Ας ξεκινήσουμε σήμερα
Ημέρα κινητοποίησης μας για το περιβάλλον…


3 comments:

Pan said...

Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος.
Από την άλλη, όμως, δεν γίνεται να είμαστε απαθείς.
Δεν υπάρχει χρόνος ούτε καν για σκέψη.

Τάσος Ν. Καραμήτσος said...

Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα κάθε ανθρώπου.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας έκανε, την άλλοτε αχανή γη μας, ένα μικρό πορτοκάλι που κινδυνεύει να σαπίσει
Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να αναρτήσω κάτι σχετικό στο blog μου
Επίτρεψε μου, μέσα από το δικό σου, να δηλώσω και εγώ τη συμμετοχή μου στην παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος.

Natalia said...

Ποτέ απαθείς

πάντα στη μουτζούρα...
μόνο τότε θα νιώσουμε χρήσιμοι

ευχαριστώ ΠανΓεια σου Τάσο

ασφαλώς και θα δηλώσουμε όλοι μας πως ενδιαφερόμαστε για το αύριο του πλανήτη μας

ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες